بارگذاری تصاویر
نام کالا :

فلوریت فست

کد کالا :

50280

وزن :

32/7 قیراط

ابعاد :

21*16 میلیمتر

فلوریت فست
$
بالاترین پیشنهاد
99,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/23 03:47:0299,000 تومان s...4 (32)
فلوریت فست
26

15/65 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 94,000 تومان

فلوریت فست
49

31/3 قیراط

24.5*13.5 میلیمتر

قیمت 188,000 تومان

فلوریت
7

55/95 قیراط

26*17 میلیمتر

قیمت 336,000 تومان

فلوریت
29

54/35 قیراط

34*13 میلیمتر

قیمت 327,000 تومان

فلوریت
5

36/2 قیراط

22*20 میلیمتر

قیمت 218,000 تومان

فلوریت
100

28/2 قیراط

21*14 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

فلوریت
44

28/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت 172,000 تومان

فلوریت
15

35/5 قیراط

23*14 میلیمتر

قیمت 213,000 تومان

فلوریت
106

22/6 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت 136,000 تومان

فلوریت
41

43/5 قیراط

22*17 میلیمتر

قیمت 261,000 تومان

فلوریت رنگی (مکزیک)
101

73/35 قیراط

33*27 میلیمتر

قیمت پایه 146,000 تومان

فلوریت
51

7/25 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

کریستال فلوریت
20

108 قیراط

31*29 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

فلوریت + شناسنامه + جعبه
35

49/35 قیراط

18.45*26.21 میلیمتر

قیمت پایه 450,000 تومان

فلوریت زرد مکزیک
36

22/3 قیراط

22*16 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

فلوریت
68

32/2 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت پایه 113,000 تومان

فلوریت بنفش
39

381/58 گرم

93*51 میلیمتر

قیمت پایه 153,000 تومان

فلوریت سبز
32

1094 گرم

132*71 میلیمتر

قیمت پایه 329,000 تومان

فلوریت
89

250/99 گرم

115*73 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

اسلایس فلوریت
41

154/63 گرم

90*60*13 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

اسلایس فلوریت
43

54/95 گرم

53*30*13 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

اسلایس فلوریت
99

33/29 گرم

37*36*11 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

مهره فلوریت
90

22/4 قیراط

14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

فلوریت
72

8/2 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

چاکرای ششم

چاکرای ششم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای ششم

فلوریت

فلوریت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ فلوریت