بارگذاری تصاویر
آمیتیست
کد کالا :

92-6-0004

وزن :

2006 قیراط

ابعاد :

- میلیمتر

قیمت :

5,015,000 تومان

شاخص ابعاد در تصاویر بر حسب میلیمتر می باشد