بارگذاری تصاویر
نام کالا :

مهره عقیق چشمی

کد کالا :

92-5-0009

وزن :

375/7 قیراط

ابعاد :

10 میلیمتر

زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

مورد مزایده تعداد 50 عدد مهره عقیق چشم دار به صورت یکجا مطابق تصاویر می باشد

قطر هر مهره 10 میلیمتر است