بارگذاری تصاویر
نام کالا :

سیترین مخراجی

کد کالا :

50267

وزن :

1 قیراط

ابعاد :

4*4 میلیمتر

سیترین مخراجی
$
بالاترین پیشنهاد
25,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/20 19:12:2725,000 تومان s...4 (32)
1397/09/20 18:33:1120,000 تومان N...i (475)
1397/09/20 16:47:0419,000 تومان s...4 (32)
1397/09/20 16:45:5817,000 تومان s...4 (32)
1397/09/16 18:36:3716,000 تومان B...0 (39)
سیترین مخراجی
4

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
94

1 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

سیترین مخراجی
47

1/1 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

سیترین مخراجی
64

1/3 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

سیترین مخراجی
76

1/3 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

سیترین مخراجی
88

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
150

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
77

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
47

1/4 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 42,000 تومان

سیترین مخراجی
79

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
29

1/4 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 42,000 تومان

سیترین مخراجی
20

1/3 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

سیترین مخراجی
74

1 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

سیترین مخراجی
73

1/1 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

سیترین مخراجی
79

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
43

0/9 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

سیترین مخراجی
32

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
72

1 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

سیترین مخراجی
73

1/1 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

سیترین مخراجی
71

1 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

سیترین کابوشن
61

1/8 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
45

127 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند سیترین
24

121/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

سیترین
77

89/8 قیراط

27*24 میلیمتر

قیمت پایه 178,000 تومان

مهره سیترین
77

15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سیترین + شناسنامه + جعبه
1
46

31/45 قیراط

23.21*19.07 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 889,000 تومان

سیترین
53

25/2 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 125,000 تومان

سیترین مخراجی
85

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

مهره سیترین
62

5/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

سیترین طلایی
84

1/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

سیترین طلایی
88

1/7 قیراط

6*9 میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

سیترین
72

9/6 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

سیترین
57

10/3 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 134,000 تومان

سیترین
58

2/8 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم