بارگذاری تصاویر
آویز دلربا
کد کالا :

91-10-0012

وزن :

353/9 قیراط

ابعاد :

- میلیمتر

قیمت :

250,000 تومان

تعداد 18 عدد آویز دلربا مطابق تصاویر به صورت یکجا می باشد

دلربا سنگ طبیعی نمی باشد