بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یشم

کد کالا :

91-10-0010

وزن :

167 قیراط

ابعاد :

- میلیمتر

زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

مورد مزایده تعداد 25 عدد نگین یشم مطابق تصاویر به صورت یکجا می باشد

وزن کل نگین ها 167 قیراط است

در تصاویر شاخص برای مشاهده حدود ابعاد نگین ها قرار داده شده است