بارگذاری تصاویر
نام کالا :

سیترین مخراجی

کد کالا :

50264

وزن :

1 قیراط

ابعاد :

4*4 میلیمتر

سیترین مخراجی
$
بالاترین پیشنهاد
26,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/03 16:56:5126,000 تومان N...i (475)
1397/09/03 16:56:4825,000 تومان v...z (567)
1397/09/03 16:56:4824,000 تومان N...i (475)
1397/09/03 16:56:4422,000 تومان v...z (567)
1397/09/03 16:56:4421,000 تومان N...i (475)
سیترین مخراجی
24

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
6

1 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

سیترین مخراجی
68

1/1 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

سیترین مخراجی
85

1/3 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

سیترین مخراجی
96

1/3 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

سیترین مخراجی
109

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
173

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
96

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
68

1/4 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 42,000 تومان

سیترین مخراجی
1

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
51

1/4 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 42,000 تومان

سیترین مخراجی
41

1/3 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

سیترین مخراجی
95

1 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

سیترین مخراجی
98

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
16

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
65

0/9 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

سیترین مخراجی
55

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
92

1 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

سیترین مخراجی
12

1/1 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

سیترین مخراجی
89

1 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

سیترین
34

4/6 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 37,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
14

125 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند سیترین
1

121/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

سیترین طلایی
129

5/05 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

مهره سیترین
1
134

15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 22,000 تومان

سیترین + شناسنامه + جعبه
67

45/45 قیراط

32*20.54 میلیمتر

قیمت پایه 1,459,000 تومان

سیترین
1
90

39/6 قیراط

29*23 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 210,000 تومان

سیترین مخراجی
95

1/1 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره سیترین
107

9/3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

سیترین طلایی
107

1 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

سیترین
113

51/1 قیراط

22*19 میلیمتر

قیمت پایه 103,000 تومان

سیترین
91

13 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 104,000 تومان

سیترین
1
72

9/8 قیراط

14*12 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 133,000 تومان

سیترین
73

5/6 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 56,000 تومان

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم