بارگذاری تصاویر
نام کالا :

سیترین مخراجی

کد کالا :

50259

وزن :

1 قیراط

ابعاد :

4*4 میلیمتر

سیترین مخراجی
$
بالاترین پیشنهاد
17,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/19 11:47:4817,000 تومان v...z (567)
1397/08/14 17:50:3316,000 تومان N...i (475)
سیترین مخراجی
2

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
92

1 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

سیترین مخراجی
45

1/1 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

سیترین مخراجی
62

1/3 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

سیترین مخراجی
74

1/3 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

سیترین مخراجی
85

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
147

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
74

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
45

1/4 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 42,000 تومان

سیترین مخراجی
76

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
26

1/4 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 42,000 تومان

سیترین مخراجی
18

1/3 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

سیترین مخراجی
72

1 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

سیترین مخراجی
70

1/1 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

سیترین مخراجی
77

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
81

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
41

0/9 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

سیترین مخراجی
30

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین مخراجی
69

1 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

سیترین مخراجی
71

1/1 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
57

125 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

سیترین
44

5 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند سیترین
23

121/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

سیترین
75

89/8 قیراط

27*24 میلیمتر

قیمت پایه 178,000 تومان

مهره سیترین
79

15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سیترین + شناسنامه + جعبه
37

31/45 قیراط

23.21*19.07 میلیمتر

قیمت پایه 879,000 تومان

سیترین
49

25/2 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 125,000 تومان

سیترین مخراجی
1
83

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 23,000 تومان

مهره سیترین
86

9/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

سیترین طلایی
82

1/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

سیترین طلایی
87

1/7 قیراط

6*9 میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

سیترین
69

9/6 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

سیترین
50

10/3 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 134,000 تومان

سیترین
49

2/8 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم