بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت قرمز مخراجی مارکیز

کد کالا :

50257

وزن :

5 قیراط

ابعاد :

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

یاقوت قرمز مخراجی مارکیز
$
بالاترین پیشنهاد
55,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/26 10:21:2855,000 تومان N...i (475)
1397/08/24 00:14:0254,000 تومان H...4 (-221)
1397/08/19 23:15:0752,000 تومان H...4 (-221)
1397/08/19 17:09:1651,000 تومان N...i (475)
یاقوت قرمز

یاقوت قرمز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت قرمز