بارگذاری تصاویر
نام کالا : یاقوت قرمز مخراجی مارکیز
کد کالا : 50255
وزن : 5 قیراط
ابعاد : مطابق شاخص تصویر میلیمتر
یاقوت قرمز مخراجی مارکیز
$
بالاترین پیشنهاد
54,000 تومان
پیشنهاد من
بدون پیشنهاد
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/03 19:22:3654,000 تومان N...i (462)
1397/08/03 18:51:1953,000 تومان H...4 (-221)
1397/08/03 02:33:3652,000 تومان N...i (462)
1397/07/30 16:13:2451,000 تومان H...4 (-221)
یاقوت قرمز

یاقوت قرمز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت قرمز