بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت قرمز مخراجی مارکیز

کد کالا :

50255

وزن :

5 قیراط

ابعاد :

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

یاقوت قرمز مخراجی مارکیز
$
بالاترین پیشنهاد
54,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/03 19:22:3654,000 تومان N...i (475)
1397/08/03 18:51:1953,000 تومان H...4 (-221)
1397/08/03 02:33:3652,000 تومان N...i (475)
1397/07/30 16:13:2451,000 تومان H...4 (-221)
یاقوت قرمز

یاقوت قرمز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت قرمز