بارگذاری تصاویر
نام کالا : یاقوت قرمز مخراجی مارکیز
کد کالا : 50252
وزن : 5 قیراط
ابعاد : شاخص تصویر میلیمتر
یاقوت قرمز مخراجی مارکیز
$
بالاترین پیشنهاد
54,000 تومان
پیشنهاد من
بدون پیشنهاد
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/10 13:51:0154,000 تومان N...i (462)
1397/09/10 13:09:4853,000 تومان H...h (18)
1397/09/10 11:51:2652,000 تومان M...9 (166)
1397/09/04 04:29:1451,000 تومان N...i (462)
یاقوت قرمز

یاقوت قرمز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت قرمز