بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت قرمز مخراجی مارکیز

کد کالا :

50251

وزن :

5 قیراط

ابعاد :

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

یاقوت قرمز مخراجی مارکیز
$
بالاترین پیشنهاد
55,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/12 02:05:0055,000 تومان N...i (475)
1397/08/12 00:03:5954,000 تومان v...z (567)
1397/08/11 11:48:1553,000 تومان N...i (475)
1397/08/10 23:12:3952,000 تومان v...z (567)
1397/08/06 17:46:0851,000 تومان N...i (475)
یاقوت قرمز

یاقوت قرمز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت قرمز