بارگذاری تصاویر
نام کالا : یاقوت قرمز مخراجی
کد کالا : 50250
وزن : 4 قیراط
ابعاد : مطابق شاخص تصویر میلیمتر
یاقوت قرمز مخراجی
$
بالاترین پیشنهاد
41,000 تومان
پیشنهاد من
بدون پیشنهاد
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/05 19:12:4741,000 تومان A...f (2)
یاقوت قرمز

یاقوت قرمز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت قرمز