بارگذاری تصاویر
نام کالا : یاقوت قرمز مخراجی
کد کالا : 50249
وزن : 4 قیراط
ابعاد : مطابق شاخص تصویر میلیمتر
یاقوت قرمز مخراجی
$
بالاترین پیشنهاد
54,000 تومان
پیشنهاد من
بدون پیشنهاد
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/03 19:21:5454,000 تومان N...i (462)
1397/08/03 18:50:0153,000 تومان H...4 (-221)
1397/08/03 02:30:4051,000 تومان N...i (462)
1397/08/02 13:05:1750,000 تومان E...r (42)
1397/07/30 16:09:5348,000 تومان H...4 (-221)
یاقوت قرمز

یاقوت قرمز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت قرمز