بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت قرمز مخراجی

کد کالا :

50247

وزن :

4 قیراط

ابعاد :

شاخص تصویر میلیمتر

یاقوت قرمز مخراجی
$
بالاترین پیشنهاد
45,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/11 12:20:5745,000 تومان v...z (567)
1397/08/10 17:03:2544,000 تومان N...i (475)
1397/08/10 17:02:0543,000 تومان N...i (475)
1397/08/08 22:55:2642,000 تومان v...z (567)
1397/08/05 02:45:5741,000 تومان N...i (475)
یاقوت قرمز

یاقوت قرمز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت قرمز