بارگذاری تصاویر
نام کالا : یاقوت قرمز مخراجی
کد کالا : 50247
وزن : 4 قیراط
ابعاد : شاخص تصویر میلیمتر
یاقوت قرمز مخراجی
$
بالاترین پیشنهاد
45,000 تومان
پیشنهاد من
بدون پیشنهاد
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/11 12:20:5745,000 تومان v...z (567)
1397/08/10 17:03:2544,000 تومان N...i (462)
1397/08/10 17:02:0543,000 تومان N...i (462)
1397/08/08 22:55:2642,000 تومان v...z (567)
1397/08/05 02:45:5741,000 تومان N...i (462)
یاقوت قرمز

یاقوت قرمز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت قرمز