بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت قرمز مخراجی

کد کالا :

50246

وزن :

4 قیراط

ابعاد :

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

یاقوت قرمز مخراجی
$
بالاترین پیشنهاد
44,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/13 09:43:5844,000 تومان N...i (475)
1397/09/13 04:19:5043,000 تومان M...9 (166)
1397/09/10 13:05:5042,000 تومان H...h (18)
یاقوت قرمز

یاقوت قرمز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت قرمز