بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت قرمز مخراجی

کد کالا :

50245

وزن :

4 قیراط

ابعاد :

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

یاقوت قرمز مخراجی
$
بالاترین پیشنهاد
43,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/09 13:05:0343,000 تومان N...i (475)
1397/09/04 23:27:2542,000 تومان B...0 (15)
1397/09/03 14:15:1541,000 تومان N...i (475)
یاقوت قرمز

یاقوت قرمز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت قرمز