بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت قرمز مخراجی

کد کالا :

50244

وزن :

4 قیراط

ابعاد :

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

یاقوت قرمز مخراجی
$
بالاترین پیشنهاد
42,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/02 04:53:5642,000 تومان v...z (567)
1397/09/02 02:56:3641,000 تومان N...i (475)
یاقوت قرمز

یاقوت قرمز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت قرمز