بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت قرمز مخراجی

کد کالا :

50243

وزن :

4 قیراط

ابعاد :

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

یاقوت قرمز مخراجی
$
بالاترین پیشنهاد
41,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/23 14:52:1041,000 تومان N...i (475)
یاقوت قرمز

یاقوت قرمز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت قرمز