بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت قرمز مخراجی

کد کالا :

50242

وزن :

4 قیراط

ابعاد :

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

یاقوت قرمز مخراجی
$
نمایش قیمت با ورود

نمایش قیمت با ورود

یاقوت قرمز

یاقوت قرمز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت قرمز