بارگذاری تصاویر
نام کالا : یاقوت قرمز مخراجی
کد کالا : 50241
وزن : 4 قیراط
ابعاد : مطابق شاخص تصویر میلیمتر
یاقوت قرمز مخراجی
$
بالاترین پیشنهاد
45,000 تومان
پیشنهاد من
بدون پیشنهاد
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/19 13:39:5045,000 تومان s...4 (32)
1397/09/19 01:41:4544,000 تومان N...i (462)
1397/09/18 23:04:4643,000 تومان M...9 (166)
1397/09/16 18:39:3442,000 تومان B...0 (5)
1397/09/15 10:46:1941,000 تومان H...d (0)
یاقوت قرمز

یاقوت قرمز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت قرمز