بارگذاری تصاویر
نام کالا :

زمرد مخراجی

کد کالا :

50240

وزن :

3 قیراط

ابعاد :

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

زمرد مخراجی
$
بالاترین پیشنهاد
61,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/03 16:54:3861,000 تومان N...i (475)
1397/09/03 16:54:3560,000 تومان v...z (567)
1397/09/03 16:54:3559,000 تومان N...i (475)
1397/09/03 16:54:3257,000 تومان v...z (567)
1397/09/03 16:54:3256,000 تومان N...i (475)
زمرد مخراجی
24

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

زمرد مخراجی
21

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

زمرد مخراجی
9

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

زمرد مخراجی
5

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

زمرد آفریقایی
1
130

7/85 قیراط

15*11 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 159,000 تومان

زمرد هند کابوشن
24

69/4 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت پایه 1,380,000 تومان

زمرد مخراجی
59

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
15

185/6 قیراط

41*29 میلیمتر

قیمت پایه 370,000 تومان

زمرد زامبیا
100

12/4 قیراط

23*13 میلیمتر

قیمت پایه 124,000 تومان

زمرد زامبیا
106

1/5 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
97

10/2 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
69

17/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
1
104

5/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 58,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
95

2/4 قیراط

8*9 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
80

24/2 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

زمرد + شناسنامه
1
61

6/4 قیراط

12.81*9.35 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 261,000 تومان

زمرد برزیلی
33

6/5 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم