بارگذاری تصاویر
نام کالا :

زمرد مخراجی

کد کالا :

50237

وزن :

3 قیراط

ابعاد :

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

زمرد مخراجی
$
بالاترین پیشنهاد
49,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/19 11:41:4649,000 تومان N...i (475)
1397/08/17 12:03:2348,000 تومان H...4 (0)
1397/08/14 17:49:3547,000 تومان N...i (475)
1397/08/14 01:26:1446,000 تومان v...z (567)
زمرد مخراجی
51

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

زمرد مخراجی
13

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

زمرد مخراجی
4

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

زمرد مخراجی
6

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

کریستال زمرد پنجشیر
198

3 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت پایه 150,000 تومان

زمرد آفریقایی
67

8/65 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

زمرد هند کابوشن
35

56/35 قیراط

30*22 میلیمتر

قیمت پایه 1,120,000 تومان

زمرد مخراجی
26

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
10

239/9 قیراط

43*31 میلیمتر

قیمت پایه 478,000 تومان

زمرد زامبیا
115

4/5 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد زامبیا
65

3/4 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 102,000 تومان

زمرد هند
76

7/5 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
247

1/7 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
111

4/7 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت پایه 71,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
1
97

3/5 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 37,000 تومان

زمرد + شناسنامه
97

5/1 قیراط

12.61*10.62 میلیمتر

قیمت پایه 204,000 تومان

زمرد برزیلی
60

8/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد