بارگذاری تصاویر
نام کالا :

زمرد مخراجی

کد کالا :

50237

وزن :

3 قیراط

ابعاد :

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

زمرد مخراجی
$
بالاترین پیشنهاد
49,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/19 11:41:4649,000 تومان N...i (475)
1397/08/17 12:03:2348,000 تومان H...4 (0)
1397/08/14 17:49:3547,000 تومان N...i (475)
1397/08/14 01:26:1446,000 تومان v...z (567)
زمرد مخراجی
15

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

زمرد مخراجی
2

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

زمرد مخراجی
34

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

زمرد مخراجی
22

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

زمرد مخراجی
23

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

زمرد هند کابوشن
50

49/75 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 996,000 تومان

زمرد مخراجی
42

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد آفریقایی
58

11/3 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 226,000 تومان

زمرد برزیلی
50

6/75 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
32

226/05 قیراط

50*33 میلیمتر

قیمت پایه 452,000 تومان

زمرد زامبیا
46

13/05 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت پایه 130,000 تومان

زمرد زامبیا
5

1/5 قیراط

9*6 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد + شناسنامه
34

9/7 قیراط

16.23*12.51*7.43 میلیمتر

قیمت پایه 344,000 تومان

زمرد هند
50

8/6 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
51

4/3 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
38

8/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 81,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
53

2/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 140,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
39

2/8 قیراط

13*6 میلیمتر

قیمت پایه 84,000 تومان

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم