بارگذاری تصاویر
نام کالا :

زمرد مخراجی

کد کالا :

50233

وزن :

3 قیراط

ابعاد :

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

زمرد مخراجی
$
بالاترین پیشنهاد
48,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/15 14:28:5248,000 تومان N...i (475)
1397/09/15 01:09:1847,000 تومان R...2 (0)
1397/09/13 09:49:5646,000 تومان N...i (475)
زمرد مخراجی
33

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

زمرد مخراجی
13

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

زمرد مخراجی
9

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

زمرد مخراجی
3

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

زمرد پنجشیر (پک 30 قیراطی)
202

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 300,000 تومان

زمرد هند کابوشن
56

49/75 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 996,000 تومان

زمرد مخراجی
25

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد آفریقایی
89

5/35 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

زمرد هند
11

239/9 قیراط

43*31 میلیمتر

قیمت پایه 478,000 تومان

زمرد زامبیا
92

6/3 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان

زمرد زامبیا
2
68

3/2 قیراط

13*8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 100,000 تومان

زمرد هند
1
22

8/4 قیراط

14*11 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 35,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
78

17/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
81

2/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
82

2 قیراط

7*8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

زمرد + شناسنامه
51

7/85 قیراط

15.87*12.49 میلیمتر

قیمت پایه 314,000 تومان

زمرد برزیلی
40

10 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد