بارگذاری تصاویر
نام کالا :

زمرد مخراجی

کد کالا :

50233

وزن :

3 قیراط

ابعاد :

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

زمرد مخراجی
$
بالاترین پیشنهاد
48,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/15 14:28:5248,000 تومان N...i (475)
1397/09/15 01:09:1847,000 تومان R...2 (0)
1397/09/13 09:49:5646,000 تومان N...i (475)
چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد