بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کیوبیک زیرکونیا 3*3

کد کالا :

50229

وزن :

1 قیراط

ابعاد :

3*3 میلیمتر

کیوبیک زیرکونیا 3*3
$
بالاترین پیشنهاد
13,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/29 08:40:4713,000 تومان N...i (475)
1397/08/27 19:26:0012,000 تومان M...9 (202)
1397/08/27 15:51:4311,000 تومان B...0 (39)
1397/08/27 02:07:2410,000 تومان N...i (475)
1397/08/26 16:26:599,000 تومان B...0 (39)
کیوبیک زیرکونیا 3*3
200

1 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
10

0/95 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
2

1 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
27

0/9 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
87

0/95 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
39

1 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
34

1/05 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
84

0/95 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
90

1/05 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
36

1 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
119

1/3 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
126

1/8 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
87

2/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
60

1/05 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
101

1/3 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
50

1/65 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
67

2/25 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
62

8/85 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 88,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
28

7/6 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 76,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
5

6/2 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
102

6 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
28

9/1 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 91,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
68

10/15 قیراط

12*12 میلیمتر

قیمت پایه 101,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
126

0/85 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
95

0/65 قیراط

5*5 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
17

1/5 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
83

19/95 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 300,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
54

6/95 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 69,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
61

9/6 قیراط

12*12 میلیمتر

قیمت پایه 150,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
69

3/2 قیراط

7 میلیمتر

قیمت پایه 23,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا

کیوبیک زیرکونیا

اطلاعات کامل درباره ی کیوبیک زیرکونیا