بارگذاری تصاویر
نام کالا :

مالاکیت کنگو

کد کالا :

50208

وزن :

22/7 قیراط

ابعاد :

24*15 میلیمتر

مالاکیت کنگو
$
بالاترین پیشنهاد
34,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/06/01 18:14:1634,000 تومان M...h (0)
مالاکیت کنگو
530

75 قیراط

37*24 میلیمتر

قیمت 225,000 تومان

مالاکیت کنگو
271

81/4 قیراط

38*23.5 میلیمتر

قیمت 245,000 تومان

مالاکیت کنگو
164

32/9 قیراط

27*15 میلیمتر

قیمت 99,000 تومان

مالاکیت کنگو
148

50/3 قیراط

30*26.5 میلیمتر

قیمت 151,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
86

70 قیراط

45*23 میلیمتر

قیمت 210,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
81

41/7 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
83

58/85 قیراط

33*26 میلیمتر

قیمت 177,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
93

65/4 قیراط

36*24 میلیمتر

قیمت 197,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
79

83/7 قیراط

39*26 میلیمتر

قیمت 252,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
92

61/5 قیراط

37*25 میلیمتر

قیمت 185,000 تومان

مالاکیت کنگو
83

70/5 قیراط

28*28 میلیمتر

قیمت 212,000 تومان

مالاکیت کنگو
90

25/7 قیراط

25*16 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

مالاکیت کنگو
84

38/3 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت 115,000 تومان

مالاکیت کنگو
86

37/5 قیراط

28*20 میلیمتر

قیمت 113,000 تومان

مالاکیت کنگو
92

34/1 قیراط

28*17 میلیمتر

قیمت 103,000 تومان

مالاکیت کنگو
87

26/8 قیراط

22*18 میلیمتر

قیمت 81,000 تومان

مالاکیت کنگو
93

38/3 قیراط

31*19 میلیمتر

قیمت 115,000 تومان

مالاکیت کنگو
93

35/5 قیراط

17*28 میلیمتر

قیمت 107,000 تومان

مالاکیت کنگو
87

51/7 قیراط

32*19 میلیمتر

قیمت 156,000 تومان

مالاکیت کنگو
91

28/3 قیراط

22*16 میلیمتر

قیمت 85,000 تومان

مالاکیت (کنگو)
67

655 گرم

78*78 میلیمتر

قیمت پایه 1,310,000 تومان

مالاکیت کنگو
85

74/2 قیراط

35*23 میلیمتر

قیمت پایه 112,000 تومان

مالاکیت

مالاکیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ مالاکیت

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم