بارگذاری تصاویر
نام کالا :

چاروئیت بنفش روسیه

کد کالا :

50200

وزن :

33/3 قیراط

ابعاد :

38*19.5 میلیمتر

چاروئیت بنفش روسیه
$
بالاترین پیشنهاد
68,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/27 02:43:0768,000 تومان E...r (84)
چاروئیت بنفش (روسیه)
21

48/8 قیراط

36*24 میلیمتر

قیمت 244,000 تومان

چاروئیت بنفش (روسیه)
9

39/05 قیراط

30*24 میلیمتر

قیمت 196,000 تومان

چاروئیت بنفش (روسیه)
23

37/75 قیراط

34*21 میلیمتر

قیمت 189,000 تومان

چاروئیت بنفش روسیه
4

41/55 قیراط

33*24 میلیمتر

قیمت 208,000 تومان

چاروئیت بنفش روسیه
66

77/9 قیراط

45*33 میلیمتر

قیمت 390,000 تومان

چاروئیت بنفش روسیه
40

36/85 قیراط

38*25 میلیمتر

قیمت 185,000 تومان

چاروئیت بنفش روسیه
13

46/65 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت 234,000 تومان

چاروئیت بنفش روسیه
71

43/95 قیراط

35*22 میلیمتر

قیمت پایه 132,000 تومان

چاروئیت + شناسنامه
13

38 قیراط

35.96*21.46*5.56 میلیمتر

قیمت پایه 226,000 تومان

چاروئیت طلایی روسیه
68

28/1 قیراط

31*18 میلیمتر

قیمت پایه 57,000 تومان

چاکرای هفتم

چاکرای هفتم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای هفتم