بارگذاری تصاویر
نام کالا :

چاروئیت بنفش روسیه

کد کالا :

50199

وزن :

28 قیراط

ابعاد :

33.5*20 میلیمتر

چاروئیت بنفش روسیه
$
بالاترین پیشنهاد
57,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/19 23:11:4257,000 تومان v...z (567)
چاروئیت بنفش (روسیه)
2

39/05 قیراط

30*24 میلیمتر

قیمت 196,000 تومان

چاروئیت بنفش (روسیه)
44

37/75 قیراط

34*21 میلیمتر

قیمت 189,000 تومان

چاروئیت بنفش روسیه
23

41/55 قیراط

33*24 میلیمتر

قیمت 208,000 تومان

چاروئیت بنفش روسیه
10

77/9 قیراط

45*33 میلیمتر

قیمت 390,000 تومان

چاروئیت بنفش روسیه
33

46/65 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت 234,000 تومان

چاروئیت بنفش (روسیه)
41

48/8 قیراط

36*24 میلیمتر

قیمت پایه 144,000 تومان

چاروئیت + شناسنامه
42

43 قیراط

24.78*39.5*5.06 میلیمتر

قیمت پایه 236,000 تومان

چاروئیت طلایی روسیه
66

56/9 قیراط

38*26 میلیمتر

قیمت پایه 114,000 تومان

چاکرای هفتم

چاکرای هفتم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای هفتم