بارگذاری تصاویر
نام کالا :

چاروئیت بنفش روسیه

کد کالا :

50193

وزن :

45/4 قیراط

ابعاد :

37*25 میلیمتر

چاروئیت بنفش روسیه
$
بالاترین پیشنهاد
93,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/09 00:36:0993,000 تومان v...z (567)
1397/08/06 19:30:5192,000 تومان E...r (84)
چاروئیت بنفش (روسیه)
50

39/05 قیراط

30*24 میلیمتر

قیمت 196,000 تومان

چاروئیت بنفش (روسیه)
7

37/75 قیراط

34*21 میلیمتر

قیمت 189,000 تومان

چاروئیت بنفش روسیه
31

41/55 قیراط

33*24 میلیمتر

قیمت 208,000 تومان

چاروئیت بنفش روسیه
27

77/9 قیراط

45*33 میلیمتر

قیمت 390,000 تومان

چاروئیت بنفش روسیه
7

36/85 قیراط

38*25 میلیمتر

قیمت 185,000 تومان

چاروئیت بنفش روسیه
12

46/65 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت 234,000 تومان

چاروئیت بنفش روسیه
30

43/95 قیراط

35*22 میلیمتر

قیمت 220,000 تومان

چاروئیت بنفش (روسیه)
49

48/8 قیراط

36*24 میلیمتر

قیمت پایه 144,000 تومان

چاروئیت + شناسنامه
24

30/9 قیراط

34.04*18.95*5.87 میلیمتر

قیمت پایه 212,000 تومان

چاروئیت طلایی روسیه
42

30 قیراط

32*22 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

چاکرای هفتم

چاکرای هفتم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای هفتم