بارگذاری تصاویر
نام کالا :

توپاز

کد کالا :

34-5-0009

وزن :

12/9 قیراط

ابعاد :

15*15 میلیمتر

توپاز
$
بالاترین پیشنهاد
273,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1399/04/08 01:14:06273,000 تومان h...r (5)
1399/04/08 01:14:06268,000 تومان h...n (5)
1399/04/08 01:13:59258,000 تومان h...r (5)
1399/04/08 01:13:59253,000 تومان h...n (5)
1399/04/08 01:13:36248,000 تومان h...r (5)
توپاز

توپاز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ توپاز