بارگذاری تصاویر
نام کالا :

سرافینیت

کد کالا :

50174

وزن :

39/6 قیراط

ابعاد :

38*23.5 میلیمتر

سرافینیت
$
بالاترین پیشنهاد
61,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/01 10:54:3661,000 تومان E...r (84)
سرافینیت
182

47/3 قیراط

41*25 میلیمتر

قیمت 190,000 تومان

سرافینیت
214

45/4 قیراط

36*24 میلیمتر

قیمت 182,000 تومان

سرافینیت (روسیه)
58

52/75 قیراط

48*28 میلیمتر

قیمت 211,000 تومان

سرافینیت (روسیه)
36

19/2 قیراط

33*20 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

سرافینیت (روسیه)
62

25/3 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

سرافینیت
48

54/3 قیراط

43*25 میلیمتر

قیمت 218,000 تومان

سرافینیت
48

38/1 قیراط

27*25 میلیمتر

قیمت 153,000 تومان

سرافینیت
49

42/3 قیراط

40*25 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

سرافینیت
45

29/5 قیراط

25*24 میلیمتر

قیمت 118,000 تومان

سرافینیت
49

70/7 قیراط

28*45 میلیمتر

قیمت 283,000 تومان

سرافینیت
47

55/7 قیراط

42*25 میلیمتر

قیمت 223,000 تومان

سرافینیت
50

64/1 قیراط

45*30 میلیمتر

قیمت 257,000 تومان

سرافینیت
47

39/4 قیراط

40*24 میلیمتر

قیمت 158,000 تومان

سرافینیت
48

63/8 قیراط

40*28 میلیمتر

قیمت 256,000 تومان

سرافینیت
48

30/1 قیراط

35*22 میلیمتر

قیمت 121,000 تومان

سرافینیت
52

35/7 قیراط

35*21 میلیمتر

قیمت 143,000 تومان

سرافینیت
70

28/3 قیراط

35*21 میلیمتر

قیمت 114,000 تومان

سرافینیت
48

31/4 قیراط

33*22 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

سرافینیت
49

33/3 قیراط

24*22 میلیمتر

قیمت 134,000 تومان

سرافینیت
48

25 قیراط

32*17 میلیمتر

قیمت 100,000 تومان

سرافینیت + شناسنامه
49

71/15 قیراط

44.72*28.34 میلیمتر

قیمت پایه 240,000 تومان

سرافینیت
26

44/9 قیراط

38*24 میلیمتر

قیمت پایه 90,000 تومان

سرافینیت

سرافینیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ سرافینیت