بارگذاری تصاویر
نام کالا :

سرافینیت

کد کالا :

50171

وزن :

35/2 قیراط

ابعاد :

39*23 میلیمتر

سرافینیت
$
بالاترین پیشنهاد
54,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/20 11:32:1354,000 تومان v...z (567)
سرافینیت
249

47/3 قیراط

41*25 میلیمتر

قیمت 190,000 تومان

سرافینیت
285

45/4 قیراط

36*24 میلیمتر

قیمت 182,000 تومان

سرافینیت (روسیه)
113

52/75 قیراط

48*28 میلیمتر

قیمت 211,000 تومان

سرافینیت (روسیه)
95

19/2 قیراط

33*20 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

سرافینیت (روسیه)
126

25/3 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

سرافینیت
105

54/3 قیراط

43*25 میلیمتر

قیمت 218,000 تومان

سرافینیت
103

38/1 قیراط

27*25 میلیمتر

قیمت 153,000 تومان

سرافینیت
106

42/3 قیراط

40*25 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

سرافینیت
100

29/5 قیراط

25*24 میلیمتر

قیمت 118,000 تومان

سرافینیت
103

70/7 قیراط

28*45 میلیمتر

قیمت 283,000 تومان

سرافینیت
105

55/7 قیراط

42*25 میلیمتر

قیمت 223,000 تومان

سرافینیت
108

64/1 قیراط

45*30 میلیمتر

قیمت 257,000 تومان

سرافینیت
104

39/4 قیراط

40*24 میلیمتر

قیمت 158,000 تومان

سرافینیت
104

63/8 قیراط

40*28 میلیمتر

قیمت 256,000 تومان

سرافینیت
106

30/1 قیراط

35*22 میلیمتر

قیمت 121,000 تومان

سرافینیت
110

35/7 قیراط

35*21 میلیمتر

قیمت 143,000 تومان

سرافینیت
137

28/3 قیراط

35*21 میلیمتر

قیمت 114,000 تومان

سرافینیت
107

31/4 قیراط

33*22 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

سرافینیت
109

33/3 قیراط

24*22 میلیمتر

قیمت 134,000 تومان

سرافینیت
104

25 قیراط

32*17 میلیمتر

قیمت 100,000 تومان

سرافینیت + شناسنامه
6

38/4 قیراط

26.54*26.28 میلیمتر

قیمت پایه 160,000 تومان

سرافینیت
79

15/8 قیراط

30*16 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

سرافینیت

سرافینیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ سرافینیت