بارگذاری تصاویر
نام کالا :

لابرادوریت

کد کالا :

50170

وزن :

72/3 قیراط

ابعاد :

42*26 میلیمتر

لابرادوریت
$
بالاترین پیشنهاد
109,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/16 22:45:24109,000 تومان v...z (567)
لابرادوریت (ماداگاسکار)
80

47/2 قیراط

38*26 میلیمتر

قیمت 189,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
72

46/45 قیراط

32*29 میلیمتر

قیمت 186,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
68

43/4 قیراط

23*22 میلیمتر

قیمت 174,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
42

16/55 قیراط

21*14 میلیمتر

قیمت 67,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
35

52/3 قیراط

38*24 میلیمتر

قیمت 210,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
82

58/3 قیراط

40*30 میلیمتر

قیمت 234,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
69

108/7 قیراط

51*37 میلیمتر

قیمت 435,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
8

61/9 قیراط

39*26 میلیمتر

قیمت 248,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
77

74/3 قیراط

49*25 میلیمتر

قیمت 298,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
77

90/6 قیراط

48*29 میلیمتر

قیمت 363,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
77

72/1 قیراط

47*27 میلیمتر

قیمت 289,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
78

93/9 قیراط

45*34 میلیمتر

قیمت 376,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
26

71/1 قیراط

42*26 میلیمتر

قیمت 285,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
87

57/6 قیراط

36*26 میلیمتر

قیمت 231,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
67

64/8 قیراط

45*24 میلیمتر

قیمت 260,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
77

63/1 قیراط

42*28 میلیمتر

قیمت 253,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
48

51 قیراط

35*24 میلیمتر

قیمت 204,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
79

51/8 قیراط

39*28 میلیمتر

قیمت 208,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
12

53/1 قیراط

39*23 میلیمتر

قیمت 213,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
81

43/5 قیراط

35*24 میلیمتر

قیمت 174,000 تومان

هرم لابرادوریت سیاه
23

208 قیراط

35*35*31 میلیمتر

قیمت پایه 104,000 تومان

دستبند لابرادوریت
4

83 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

لابرادوریت + شناسنامه
52

64/6 قیراط

38.44*24.54 میلیمتر

قیمت پایه 261,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
44

953 گرم

116*96 میلیمتر

قیمت پایه 1,400,000 تومان

مهره لابرادوریت
73

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گردنبند لابرادوریت
45

272/6 قیراط

6-16 میلیمتر

قیمت پایه 136,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
63

44/4 قیراط

33*21 میلیمتر

قیمت پایه 134,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
78

37/5 قیراط

30*26 میلیمتر

قیمت پایه 57,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
75

18/2 قیراط

27*14 میلیمتر

قیمت پایه 46,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
78

47/1 قیراط

32*24 میلیمتر

قیمت پایه 95,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
66

18 قیراط

24*16 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

لابرادوریت

لابرادوریت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ لابرادوریت