بارگذاری تصاویر
نام کالا :

زبرجد

کد کالا :

27-10-0002

وزن :

1/1 قیراط

ابعاد :

6*6 میلیمتر

زبرجد
$
بالاترین پیشنهاد
28,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1399/04/13 12:12:3928,000 تومان b...- (18)
1399/04/13 07:03:2927,000 تومان S...m (74)
1399/04/12 21:27:1026,000 تومان b...- (18)
1399/04/09 19:35:1125,000 تومان a...1 (36)
1399/04/08 07:38:4123,000 تومان S...m (74)
زبرجد

زبرجد

اطلاعات کامل در باره ی سنگ زبرجد