بارگذاری تصاویر
نام کالا :

لابرادوریت

کد کالا :

50163

وزن :

67/8 قیراط

ابعاد :

41*28 میلیمتر

لابرادوریت
$
بالاترین پیشنهاد
107,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/12 12:48:18107,000 تومان v...z (567)
1397/08/12 12:33:08106,000 تومان S...i (0)
1397/08/12 11:58:58104,000 تومان v...z (567)
1397/08/11 16:46:51103,000 تومان S...i (0)
1397/08/09 00:32:22101,000 تومان v...z (567)
لابرادوریت (ماداگاسکار)
80

47/2 قیراط

38*26 میلیمتر

قیمت 189,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
72

46/45 قیراط

32*29 میلیمتر

قیمت 186,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
68

43/4 قیراط

23*22 میلیمتر

قیمت 174,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
42

16/55 قیراط

21*14 میلیمتر

قیمت 67,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
34

52/3 قیراط

38*24 میلیمتر

قیمت 210,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
80

58/3 قیراط

40*30 میلیمتر

قیمت 234,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
68

108/7 قیراط

51*37 میلیمتر

قیمت 435,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
7

61/9 قیراط

39*26 میلیمتر

قیمت 248,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
75

74/3 قیراط

49*25 میلیمتر

قیمت 298,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
76

90/6 قیراط

48*29 میلیمتر

قیمت 363,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
76

72/1 قیراط

47*27 میلیمتر

قیمت 289,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
76

93/9 قیراط

45*34 میلیمتر

قیمت 376,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
25

71/1 قیراط

42*26 میلیمتر

قیمت 285,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
86

57/6 قیراط

36*26 میلیمتر

قیمت 231,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
66

64/8 قیراط

45*24 میلیمتر

قیمت 260,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
76

63/1 قیراط

42*28 میلیمتر

قیمت 253,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
47

51 قیراط

35*24 میلیمتر

قیمت 204,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
78

51/8 قیراط

39*28 میلیمتر

قیمت 208,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
11

53/1 قیراط

39*23 میلیمتر

قیمت 213,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
80

43/5 قیراط

35*24 میلیمتر

قیمت 174,000 تومان

هرم لابرادوریت سیاه
22

208 قیراط

35*35*31 میلیمتر

قیمت پایه 104,000 تومان

دستبند لابرادوریت
12

82 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

لابرادوریت + شناسنامه
52

64/6 قیراط

38.44*24.54 میلیمتر

قیمت پایه 261,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
44

953 گرم

116*96 میلیمتر

قیمت پایه 1,400,000 تومان

مهره لابرادوریت
73

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گردنبند لابرادوریت
43

272/6 قیراط

6-16 میلیمتر

قیمت پایه 136,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
61

44/4 قیراط

33*21 میلیمتر

قیمت پایه 134,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
76

37/5 قیراط

30*26 میلیمتر

قیمت پایه 57,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
74

18/2 قیراط

27*14 میلیمتر

قیمت پایه 46,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
76

47/1 قیراط

32*24 میلیمتر

قیمت پایه 95,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
65

18 قیراط

24*16 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

لابرادوریت

لابرادوریت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ لابرادوریت