بارگذاری تصاویر
نام کالا :

لابرادوریت

کد کالا :

50162

وزن :

52/2 قیراط

ابعاد :

38.5*24 میلیمتر

لابرادوریت
$
بالاترین پیشنهاد
79,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/29 02:03:2679,000 تومان S...i (0)
لابرادوریت (ماداگاسکار)
46

47/2 قیراط

38*26 میلیمتر

قیمت 189,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
36

46/45 قیراط

32*29 میلیمتر

قیمت 186,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
34

43/4 قیراط

23*22 میلیمتر

قیمت 174,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
7

16/55 قیراط

21*14 میلیمتر

قیمت 67,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
3

52/3 قیراط

38*24 میلیمتر

قیمت 210,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
48

58/3 قیراط

40*30 میلیمتر

قیمت 234,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
36

108/7 قیراط

51*37 میلیمتر

قیمت 435,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
46

61/9 قیراط

39*26 میلیمتر

قیمت 248,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
42

74/3 قیراط

49*25 میلیمتر

قیمت 298,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
43

90/6 قیراط

48*29 میلیمتر

قیمت 363,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
43

72/1 قیراط

47*27 میلیمتر

قیمت 289,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
45

93/9 قیراط

45*34 میلیمتر

قیمت 376,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
35

71/1 قیراط

42*26 میلیمتر

قیمت 285,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
53

57/6 قیراط

36*26 میلیمتر

قیمت 231,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
33

64/8 قیراط

45*24 میلیمتر

قیمت 260,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
44

63/1 قیراط

42*28 میلیمتر

قیمت 253,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
15

51 قیراط

35*24 میلیمتر

قیمت 204,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
46

51/8 قیراط

39*28 میلیمتر

قیمت 208,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
46

53/1 قیراط

39*23 میلیمتر

قیمت 213,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
47

43/5 قیراط

35*24 میلیمتر

قیمت 174,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
67

810 گرم

107*108 میلیمتر

قیمت پایه 1,215,000 تومان

هرم لابرادوریت سیاه
47

200 قیراط

35*35*31 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

دستبند لابرادوریت
6

83 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

لابرادوریت سفید (ماداگاسکار)
56

46/15 قیراط

33*23 میلیمتر

قیمت پایه 115,000 تومان

لابرادوریت + شناسنامه
39

82/3 قیراط

46.26*25.7 میلیمتر

قیمت پایه 305,000 تومان

مهره لابرادوریت
39

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گردنبند لابرادوریت
41

177/6 قیراط

6-14 میلیمتر

قیمت پایه 90,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
46

51/3 قیراط

36*24 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
39

18/8 قیراط

27*18 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
41

17 قیراط

23*15 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
40

44/6 قیراط

32*22 میلیمتر

قیمت پایه 72,000 تومان

لابرادوریت

لابرادوریت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ لابرادوریت