بارگذاری تصاویر
نام کالا :

لابرادوریت

کد کالا :

50162

وزن :

52/2 قیراط

ابعاد :

38.5*24 میلیمتر

لابرادوریت
$
بالاترین پیشنهاد
79,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/29 02:03:2679,000 تومان S...i (0)
لابرادوریت (ماداگاسکار)
13

47/2 قیراط

38*26 میلیمتر

قیمت 189,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
101

46/45 قیراط

32*29 میلیمتر

قیمت 186,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
96

43/4 قیراط

23*22 میلیمتر

قیمت 174,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
75

16/55 قیراط

21*14 میلیمتر

قیمت 67,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
61

52/3 قیراط

38*24 میلیمتر

قیمت 210,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
110

58/3 قیراط

40*30 میلیمتر

قیمت 234,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
96

108/7 قیراط

51*37 میلیمتر

قیمت 435,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
36

61/9 قیراط

39*26 میلیمتر

قیمت 248,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
100

74/3 قیراط

49*25 میلیمتر

قیمت 298,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
104

90/6 قیراط

48*29 میلیمتر

قیمت 363,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
8

72/1 قیراط

47*27 میلیمتر

قیمت 289,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
103

93/9 قیراط

45*34 میلیمتر

قیمت 376,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
53

71/1 قیراط

42*26 میلیمتر

قیمت 285,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
115

57/6 قیراط

36*26 میلیمتر

قیمت 231,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
95

64/8 قیراط

45*24 میلیمتر

قیمت 260,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
75

51 قیراط

35*24 میلیمتر

قیمت 204,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
19

51/8 قیراط

39*28 میلیمتر

قیمت 208,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
40

53/1 قیراط

39*23 میلیمتر

قیمت 213,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
110

43/5 قیراط

35*24 میلیمتر

قیمت 174,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
104

45/1 قیراط

35*27 میلیمتر

قیمت 181,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
107

785 گرم

110*93 میلیمتر

قیمت پایه 1,600,000 تومان

دستبند لابرادوریت
15

83 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

لابرادوریت + شناسنامه
45

28/85 قیراط

27.86*20.65 میلیمتر

قیمت پایه 150,000 تومان

مهره لابرادوریت
78

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گردنبند لابرادوریت
35

261/2 قیراط

6-16 میلیمتر

قیمت پایه 130,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
46

16/1 قیراط

21*10 میلیمتر

قیمت پایه 81,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
104

63/1 قیراط

42*28 میلیمتر

قیمت پایه 127,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
100

61/4 قیراط

41*26 میلیمتر

قیمت پایه 123,000 تومان

هرم لابرادوریت سیاه
13

208/1 قیراط

35*35*31 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
44

15/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
1
98

20 قیراط

22*15 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 54,000 تومان

لابرادوریت

لابرادوریت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ لابرادوریت