بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آراگونیت

کد کالا :

50160

وزن :

6 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آراگونیت
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/25 19:54:2611,000 تومان r...r (0)
آراگونیت
199

5/95 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
117

5/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آراگونیت
122

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

آراگونیت
121

5/95 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
93

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

آراگونیت
89

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
52

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
98

5/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آراگونیت
72

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
84

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
43

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

آراگونیت
21

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
71

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
70

5/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آراگونیت
82

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
86

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
32

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
58

7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

آراگونیت
59

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
90

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

آراگونیت آبی
39

85 گرم

75*46 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

آراگونیت
32

413 گرم

100*47 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

آراگونیت
98

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

اسلایس آراگونیت
73

76/84 گرم

55*56*11 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

آراگونیت

آراگونیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آراگونیت