بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آراگونیت

کد کالا :

50159

وزن :

5/75 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آراگونیت
$
بالاترین پیشنهاد
13,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/24 00:13:4013,000 تومان v...z (567)
1397/08/23 23:45:5612,000 تومان M...9 (202)
1397/08/23 16:01:5511,000 تومان v...z (567)
آراگونیت
229

5/95 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
143

5/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آراگونیت
145

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

آراگونیت
150

5/95 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
116

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

آراگونیت
114

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
74

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
123

5/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آراگونیت
94

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
107

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
66

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

آراگونیت
46

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
97

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
92

5/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آراگونیت
20

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
55

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
2

7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

آراگونیت
83

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
113

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

آراگونیت
51

5/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آراگونیت آبی
27

85 گرم

75*46 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

آراگونیت
42

108 گرم

62*44 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

آراگونیت
38

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

اسلایس آراگونیت
101

72/05 گرم

59*61*10 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

آراگونیت

آراگونیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آراگونیت