بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آراگونیت

کد کالا :

50159

وزن :

5/75 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آراگونیت
$
بالاترین پیشنهاد
13,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/24 00:13:4013,000 تومان v...z (567)
1397/08/23 23:45:5612,000 تومان M...9 (166)
1397/08/23 16:01:5511,000 تومان v...z (567)
آراگونیت
164

5/95 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
83

5/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آراگونیت
87

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

آراگونیت
86

5/95 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
57

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

آراگونیت
55

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
20

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
64

5/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آراگونیت
35

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
48

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
3

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

آراگونیت
72

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
38

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
32

5/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آراگونیت
49

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
51

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
22

7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

آراگونیت
25

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
52

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

آراگونیت
88

5/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آراگونیت آبی
43

62 گرم

55*26 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

آراگونیت
22

413 گرم

100*47 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

آراگونیت
72

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

اسلایس آراگونیت
40

206/39 گرم

117*49*17 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

آراگونیت

آراگونیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آراگونیت