بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آراگونیت

کد کالا :

50158

وزن :

6/2 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آراگونیت
$
بالاترین پیشنهاد
12,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/29 14:15:3312,000 تومان N...i (475)
1397/08/29 00:45:1411,000 تومان v...z (567)
آراگونیت
203

5/95 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
121

5/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آراگونیت
127

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

آراگونیت
127

5/95 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
96

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

آراگونیت
94

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
56

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
103

5/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آراگونیت
75

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
87

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
47

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

آراگونیت
24

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
76

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
73

5/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آراگونیت
89

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
35

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
63

7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

آراگونیت
64

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
94

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

آراگونیت
28

5/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آراگونیت آبی
58

85 گرم

48*34 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آراگونیت
46

413 گرم

100*47 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

آراگونیت
87

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

اسلایس آراگونیت
79

55/76 گرم

64*45*10 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

آراگونیت

آراگونیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آراگونیت