بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آراگونیت

کد کالا :

50156

وزن :

6/05 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آراگونیت
$
بالاترین پیشنهاد
12,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/08 20:35:4912,000 تومان v...z (567)
آراگونیت
199

5/95 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
117

5/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آراگونیت
122

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

آراگونیت
121

5/95 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
91

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

آراگونیت
88

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
51

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
97

5/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آراگونیت
69

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
83

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
41

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

آراگونیت
20

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
70

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
69

5/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آراگونیت
81

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
85

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
31

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
57

7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

آراگونیت
58

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
89

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

آراگونیت آبی
38

85 گرم

75*46 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

آراگونیت
27

413 گرم

100*47 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

آراگونیت
97

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

اسلایس آراگونیت
71

76/84 گرم

55*56*11 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

آراگونیت

آراگونیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آراگونیت