بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آراگونیت

کد کالا :

50154

وزن :

6/05 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آراگونیت
$
بالاترین پیشنهاد
12,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/29 13:13:3512,000 تومان H...h (16)
آراگونیت
165

5/95 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
84

5/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آراگونیت
88

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

آراگونیت
87

5/95 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
57

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

آراگونیت
55

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
20

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
64

5/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آراگونیت
35

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
48

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
4

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

آراگونیت
73

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
39

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
33

5/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آراگونیت
50

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

آراگونیت
52

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
23

7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

آراگونیت
26

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

آراگونیت
54

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

آراگونیت
89

5/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

آراگونیت آبی
44

62 گرم

55*26 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

آراگونیت
8

109 گرم

72*40 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آراگونیت
73

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

اسلایس آراگونیت
40

206/39 گرم

117*49*17 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

آراگونیت

آراگونیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آراگونیت