بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آنجلیت

کد کالا :

50140

وزن :

6/55 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آنجلیت
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/05/30 20:14:1711,000 تومان M...h (0)
آنجلیت
146

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
167

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
170

6/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
177

6/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
122

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
138

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
116

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
151

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
116

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
146

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
122

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
113

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
103

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
109

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
113

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
121

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
166

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
164

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
139

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
110

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت

آنجلیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آنجلیت

چاکرای ششم

چاکرای ششم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای ششم

چاکرای هفتم

چاکرای هفتم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای هفتم