بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آنجلیت

کد کالا :

50140

وزن :

6/55 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آنجلیت
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/05/30 20:14:1711,000 تومان M...h (0)
آنجلیت
84

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
108

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
110

6/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
114

6/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
59

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
78

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
56

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
92

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
55

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
85

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
61

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
47

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
42

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
46

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
51

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
54

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
99

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
101

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
78

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
53

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

چاکرای ششم

چاکرای ششم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای ششم

چاکرای هفتم

چاکرای هفتم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای هفتم

آنجلیت

آنجلیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آنجلیت