بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آنجلیت

کد کالا :

50138

وزن :

6/55 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آنجلیت
$
بالاترین پیشنهاد
12,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/29 13:13:5012,000 تومان H...h (16)
آنجلیت
120

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
142

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
144

6/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
150

6/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
94

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
113

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
91

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
125

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
92

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
121

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
98

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
86

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
79

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
84

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
88

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
92

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
139

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
136

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
114

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
87

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

چاکرای هفتم

چاکرای هفتم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای هفتم

آنجلیت

آنجلیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آنجلیت

چاکرای ششم

چاکرای ششم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای ششم