بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آنجلیت

کد کالا :

50137

وزن :

6/65 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آنجلیت
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/29 14:14:0411,000 تومان N...i (475)
آنجلیت
120

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
142

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
143

6/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
150

6/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
93

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
111

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
89

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
124

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
91

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
118

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
96

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
85

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
78

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
82

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
86

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
90

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
138

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
135

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
112

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
85

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت

آنجلیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آنجلیت

چاکرای ششم

چاکرای ششم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای ششم

چاکرای هفتم

چاکرای هفتم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای هفتم