بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آنجلیت

کد کالا :

50136

وزن :

6/45 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آنجلیت
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/14 17:49:0211,000 تومان N...i (475)
آنجلیت
126

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
149

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
149

6/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
156

6/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
101

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
117

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
95

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
131

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
96

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
127

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
102

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
92

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
85

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
89

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
93

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
96

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
143

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آنجلیت
141

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
118

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آنجلیت
91

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

چاکرای ششم

چاکرای ششم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای ششم

آنجلیت

آنجلیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آنجلیت

چاکرای هفتم

چاکرای هفتم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای هفتم