بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آونتورین نارنجی

کد کالا :

50130

وزن :

6/3 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آونتورین نارنجی
$
بالاترین پیشنهاد
8,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/02/02 05:26:588,000 تومان S...i (2)
1398/02/01 02:54:317,000 تومان b...n (0)
آونتورین پرتقالی
46

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

آونتورین پرتقالی
7

7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آونتورین پرتقالی
11

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

آونتورین پرتقالی
67

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

آونتورین پرتقالی
22

6/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آونتورین پرتقالی
1

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

آونتورین پرتقالی
57

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

آونتورین
52

26/15 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

هرم آونتورین پرتقالی
38

98 قیراط

30*30*21 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

آونتورین (هندوستان)
52

43/4 قیراط

33*25 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

مهره آونتورین
64

25/25 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
18

31/45 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین
24

17 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین سبز
21

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین پرتقالی
22

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آونتورین پرتقالی
35

6/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
35

35/9 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین
44

16/2 قیراط

16*24 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز آونتورین
32

24/3 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آونتورین هندوستان
80

16/5 قیراط

21*17 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

آونتورین
62

10/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره آونتورین
20

18 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آونتورین

آونتورین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آونتورین

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم