بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آونتورین نارنجی

کد کالا :

50126

وزن :

6/45 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آونتورین نارنجی
$
بالاترین پیشنهاد
6,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/01 00:41:466,000 تومان p...n (14)
آونتورین پرتقالی
46

6/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

آونتورین پرتقالی
7

7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آونتورین پرتقالی
12

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

آونتورین پرتقالی
67

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

آونتورین پرتقالی
22

6/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آونتورین پرتقالی
1

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

آونتورین پرتقالی
58

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

آونتورین
54

26/15 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

هرم آونتورین پرتقالی
40

98 قیراط

30*30*21 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

آونتورین (هندوستان)
54

43/4 قیراط

33*25 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

مهره آونتورین
67

25/25 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
19

31/45 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین
26

17 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین سبز
22

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین پرتقالی
22

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آونتورین پرتقالی
35

6/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
35

35/9 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین
45

16/2 قیراط

16*24 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز آونتورین
33

24/3 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آونتورین هندوستان
81

16/5 قیراط

21*17 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

آونتورین
62

11/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره آونتورین
0

18 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم

آونتورین

آونتورین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آونتورین