بارگذاری تصاویر
نام کالا :

سرافینیت

کد کالا :

26-0139

وزن :

18/2 قیراط

ابعاد :

28*17 میلیمتر

زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

سرافینیت

سرافینیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ سرافینیت