بارگذاری تصاویر
کریستال گارنت
کد کالا :

25-0150

وزن :

8 قیراط

ابعاد :

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت :

56,000 تومان