بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آونتورین سبز

کد کالا :

50117

وزن :

5/65 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

آونتورین سبز
$
بالاترین پیشنهاد
6,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/01 00:42:066,000 تومان p...n (14)
آونتورین
54

26/15 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

مهره آونتورین
68

25/25 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
14

27/35 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین
27

17 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین سبز
25

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین پرتقالی
23

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آونتورین پرتقالی
36

6/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آونتورین هندوستان
24

19/4 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
37

35/9 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

هرم آونتورین
16

105/6 قیراط

31*30*22 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

آویز آونتورین
47

16/2 قیراط

16*24 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز آونتورین
34

24/3 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آونتورین هندوستان
75

32/5 قیراط

28*22 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

آونتورین
63

11/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره آونتورین
1
4

18 قیراط

14*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم

آونتورین

آونتورین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آونتورین